Biography

Dramas

Six Flying Dragons Lee Bang Bun2015
Healer Seo Jung Hoo (young)2014
Pinocchio Seo Bum Jo (young)2014
Stormy Woman Hyun Sung (young)2014
Tears of Heaven Jin Hyun Tae (young)2014
Family Cameo2012
Glass Mask In Ho2012

Images