My Mother is a Daughter-In-Law

Also Known As: 어머님은 내 며느리 The Mother and Daughter-In-Law / My Daughter-In-Law
Genre: Comedy Family
Episodes: 136
Broadcast Network: SBS
Broadcast Period: June 22nd, 2015
to: December 31st, 2015

Synopsis

This in-depth drama demonstrates a mother and daughter-in-law who experience a variety of ups and downs with a lot of mixed feelings.


Chu Kyung Sook

Yoo Hyun Joo

Jang Sung Tae

Kim Soo Kyung

Kim Yum Soon

Seo Mi Ja

Yoo Jae Yong

Kang Eun Hye

Yoo Candy

Dong Woo

Mi Yun

Park Bong Joo

Joo Kyung Min

Gab Boo Jang

Song Yoo Shik

Jun Eul Hee

Im Jung Ok

Baek Chang Suk

Nam Young Gook
Lee Yong Joon

Kim Jung Soo
Han Mi Sook

Go Young Sun
Kwon Sung Duk

Yang Moon Tak
Kim Tae Young

Im Jung Bae
Jo Eun Bit

Jo Kyung
Won Geun Hee

Won Jong Rye

Joo Kyung Min’s mother
Yoo Joo Won

Lee Yong Joon

psychic medium
Yoon Hyun Jin

new anchor


Page Information

Page Link: my-mother-is-a-daughter-in-law
Updated by: Min
Last Update: November 5, 2019